Parafia Św. Piotra i Pawła w Nakle

Transmisja na YouTube

Klinkij logo poniżej

Parafia Św. Piotra i Pawła w Nakle

Transmisja na YouTube

Klinkij logo poniżej

Księgi bazy kościelnej

Od roku 1959 wszyscy księża mają obowiązek prowadzić księgi bazy kościelnej dla Wydziału Finansowego. Raz w roku, na wezwanie tegoż Wydziału, musi ksiądz zabrać księgę wraz z wszystkimi dowodami i przedstawić do wglądu urzędnikowi. Możliwe są też kontrolne wizyty urzędnika na plebanii. Dochód może być opodatkowany. Nie ulegają opodatkowaniu wydatki na cele funkcjonowania parafii np. płace i ubezpieczenia pracowników. Na cele kultu można wydać do 5 tysięcy rocznie. Jeżeli suma ta zostanie przekroczona, wymierzony zostanie podatek od całego dochodu rocznego. Wydatki na cele miłosierdzia uwidocznione w księdze powodują opodatkowanie dochodu w 60%. Z drugiej strony, podatku z kasy kościelnej nam, księżom, nie wolno płacić. Zabrania biskup. I zaczyna się tu kołomyjka!
Od roku 1962 żąda się od proboszczów prowadzenia księgi inwentarzowej kościoła. Mnie też Wydział Finansowy uznaje za proboszcza, płacę podatek od osobistych dochodów jak proboszcz i dostałem również nakaz prowadzenia księgi inwentarzowej. Za nieprowadzenie tej księgi otrzymali księża różne kary pieniężne. Mnie wymierzono karę tysiąca złotych z zamianą w razie nieściągalności na 10 dni aresztu. Kary nikt nie zapłacił. Nie zgadzając się z decyzją Wydziału Finansowego żądaliśmy oddania sprawy do sądu. Odbyło się nawet kilka rozpraw z różnym skutkiem. Niektórych księży sądy uniewinniły, u innych karę podtrzymały. Większości księży, w tej liczbie i mnie, wszystko zwracała amnestia, którą ogłoszono na 20-lecie Polski Ludowej w r. 1964. Jednak w roku 1966 znów nas osobiście wezwano do kierownika Wydziału Finansowego żądając prowadzenia księgi inwentarzowej. Na naszą odpowiedź negatywną zagrożono nam karami. Tylko teraz już nie będzie można się bronić, gdyż wszystkie ewentualne nasze kontrargumenty są z góry obalone w piśmie, które ja np. otrzymałem 19 VIII 1966 r., a które zarazem jest instrukcją, jak taką księgę prowadzić. Będzie heca, bo my nie będziemy kary płacić, a oni będą nas fantować.
C.d.n.