Parafia Św. Piotra i Pawła w Nakle

Transmisja na YouTube

Klinkij logo poniżej

Parafia Św. Piotra i Pawła w Nakle

Transmisja na YouTube

Klinkij logo poniżej

Pełne wyposażenie

Nowym proboszczem parafii raszowskiej został ks. Werner Szopa. Urodził się on 11 czerwca 1904 r. W Bzinicy, pow. Lubliniec. Był synem nauczyciela Alojzego [Haptlehrer w Bzinicy, Staniszczach Małych, Ligota Tworkowska. Matka Magdalena Pursze z Mikołowa. Był 1 z 4 rodzeństwa - dopisek ks. JM]. Wyświęcony na kapłana 14 lipca 1929 r. Przed przyjściem do Raszowej był wikarym w Jemielnicy. W Raszowej ustanowiony proboszczem w dniu 19 lutego 1940 r. On to sam na mocy zezwolenia Arcybiskupiej Kurii we Wrocławiu poświęcił kościół w Nakle w uroczystość św. Piotra i Pawła w 1940 r. Od tego czasu kościół w Nakle służy wiernym w Nakle i Grabowie, jako kościół filialny parafii w Raszowej. W tym czasie dojeżdżali tu często i odprawiali niedzielne nabożeństwa różni kapłani z Opola, którzy tam nie mieli obowiązków parafialnych. Częstym gościem w Nakle był zwłaszcza ks. dr. Nitsche, dyrektor „Caritasu”, a obecnie, w latach sześdzie-siątych - jak się dowiaduję - prałat i proboszcz jednej z parafii w Erfurcie.

Kościół w Nakle ma od razu pełne wyposażenie. Ma organy, ma trzy dzwony, kilka rzędów ławek, jest zegar na wieży, są stacje drogi krzyżowej, kielich, monstrancja, chrzcielnica, lichtarze i paramenty kościelne. Przy chrzcielnicy udzielano zaraz chrztu św. Dzieciom urodzonym w Nakle i w Grabowie.

Kosztowniejsze rzeczy, jak organy za 26 000 marek, ufundował ogół mieszkańców z Nakła i Grabowa, wiele jednak przedmiotów i to kosztownych ufundowali poszczególni parafianie.

Ks. JM dopisuje, że ławek było na początku 8 rzędów, po 12 marek, kto chciał siedzieć, ż e zegar na wieży kupił Józef Walla,  stacje drogi krzyżowej kupił Jan Matuszek, a chrzcielnicę Marta Mehlich 1939 Izbicko. Dalej ks. JM pisze: Wybudowany kościół nie wszystkim hitlerowcom odpowiadał. Np wójt z Tarnowa powiedział: „Lepiej Budować schron niż taką synagogę”. Ten sam człowiek, po wkroczeniu Armii Sowieckiej, powiada: „Naprawdę macie piękny kościół”.  Baldachim kupił p. Ponza. Figurę św. Barbary - pracownicy Zakładów Wapiennych za 7 tys. Zł. W roku 1948 - sprowadzono ją z Piekar. II partię ławek zakupiono w 1955 r. II partię w 1958 r. Balaski kupił Franciszek Lis. Św. Antoniego kupiła wdowa, Joanna Fila około 1949 r. Serce p. Jezusa - ludzie około 1948 r. Latarnie Parafia.

Dopiski ks. proboszcza Józefa Mrochenia są pisane skrótami, gdyż nie było na nie wiele miejsca. C.d.n.